pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
اعلام زمان آزاد سازی فصل صید میگو در استان هرمزگان
منبع خبر : مهندس محمد مومنی کارشناس بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده
گشتهای بررسی ذخیره میگو در سال 1391 با استفاده از یک فروند شناور موتور لنج محلی در صیدگاه های سیریک تا طولادر خرداد ماه آغاز گردید تا رشد جمعیت میگو موزی مورد بررسی قرار گیرد. این گشتها در تیر و مرداد ماه نیز با جدیدت بیشتری ادامه یافت. درنهایت در شهریور ماه با استفاده از 4 فروند شناور محلی برای بررسی دقیقتر ذخیره گشت تحقیقاتی با تاکید بر تعیین میزان و قابل برداشت میگو از ذخیره گاه اصلی آن از سیریک تا طولا انجام گرفت.
بر اساس این گشت بیشترین پراکنش میگوها در عمق بین 10 تا 20 متر می باشد. همچنین بیشترین میزان پراکنش مربوط به صیدگاه و مناطق غربی جزیره هرمز می باشد. متوسط طول کاراپاس میگو در گشتهای خرداد، تیر و مرداد ماه به ترتیب 19، 21 و 25 میلی متر بوده و در گشت شهریور به رشد 27 میلیمتر رسید. با توجه به رشد میگوی موزی در صیدگاه، زمان مناسب برای بازگشایی فصل صید در مورخ 06/07/1391 محاسبه گردید. همچنین میزان قابل برداشت با توجه به حفظ درصدی از جمعیت این گونه برای بازسازی ذخیره سال آینده 1600 تن میگو برآورد گردید. که از این میزان حدود 1300 تن میگوی درشت و حدود 300 تن میگوی ریز می باشد. امید است با استمرار مدیریت بهینه در صید میگو شاهد حفظ و کنترل ذخیره این آبزی ارزشمند برای نسل های بعدی جامعه باشیم.
يک شنبه 15 اردیبهشت 1392
تعداد بازديد:1195
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co