pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
بازدید آقای دکتر پور کاظمی از پژوهشکده
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
آقای دکتر پور کاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بهمراه آقای والوزی معاون برنامه ریزی موسسه به منظور بازدید از فعالیت های پژوهشکده وارد بندعباس شدند.
در روز اول سفر 28/2/93 بازدید از فعالیتهای ایستگاه نرمتنان بندرلنگه صورت گرفت و طی بازدید گزارشی از وضعیت طرحهای تحقیقاتی شامل مولد سازی صدف، ارزیابی ذخایر صدف های خوراکی و مروارید ساز، تکثیر و پرورش صدف لب سیاه، تکثیر ماهیان زینتی انجام شده ، ارائه گردید سپس رئیس محترم موسسه ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده در ایستگاه خواستار توجه بیشتر به طرحهای تحقیقاتی مرتبط با تولید آبزیان شدند و اعلام داشتند در کنار اجرای طرحهای مصوب فعلی، تحقیقات ایستگاه در زمینه ماهیان زینتی توسعه یافته تا بتوان از

اهداف پیش بینی شده ایستگاه که دستیابی به بیوتکنیک تکثیر ماهیان زینتی و تکثیر انبوه این دسته از آبزیان اقدام کرد. در روز دوم بازید رئیس محترم موسسه و آقای والوزی ، بخش های تخصصی و پشتیبانی پژوهشکده مورد بازدید قرار گرفت و در هر بخش گزارش از فعالیتهای صورت گرفته و طرحهای در درست اجرا ارائه گردید در ادامه جلسه ای با حضور کارشناسان و پژوهشگران برگزار گردید و در ابتدای جلسه آقای دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده ضمن خوشامدگویی و تشکر از آقای دکتر پورکاظمی و آقای دکتر والوزی بابت تلاش در جهت رفع مشکلات پیش روی پژوهشکده اعلام داشتند طی سالهای اخیر زیر ساخت های مناسب در راستای اجرای فعالیت های پژوهشی انجام شده است و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بعنوان یکی از مراکز مهم و تاثیر گذار در منطقه شناخته شده است. پس از آن رئیس محترم موسسه طی سخنانی ضمن تشکر از فعالیت ها و اقدامات انجام شده به ارائه برنامه های رویکردی جدید موسسه پرداختند و اظهار داشتند مسئولیت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین غذایی مردم است و در بخش شیلات نیز ماموریت اصلی ما پایداری تولیدات آبزیان (صید آبزی پروری) است. بنابراین سمت و سوی طرحهای تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشکده توجه به موضوع تولیدات آبزیان باشد. در ادامه آقای دکتر پورکاظمی به سوالات حاضران در زمینه های مختلف پاسخ دادند. مصاحبه خبری آقای دکتر پور کاظمی با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس از دیگر برنامه های سفر بود که برنامه های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال جاری اعلام شد. ارایه گزارش از فعالیتهای پشتیبانی و عمرانی توسط آقای مهندس کریمی معاون پشتیبانی پژوهشکده بخش بعدی برنامه بود. ایشان ضمن اشاره به فعالیت های عمرانی شامل ساخت ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان، تجهیز و بازسازی گارگاه تکثیر و پرورش بندرعباس، ایجاد آزمایشگاه مقابله با شکوفایی جلبکی مضر، بازسازی و تجهیز کارگاه تکثیر و پرورش ایستگاه بندرلنگه و ایجاد سامانه پایش انلاین اشاره کردند. سپس به کمبود نیروی انسانی بعنوان یکی از چالش های پیش روی پژوهشکده پرداختند و خواستار مساعدت موسسه در این خصوص شدند.
يک شنبه 16 فروردین 1394
تعداد بازديد:593
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co