pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ژنتیک و زیست‌فناوری آبزیان
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
روز چهارشنه 31 اردیبهشت ماه ، این کارگاه آموزشی در قالب سه محور ژنتیک و تنوع زیستی آبزیان، فرآورده های بیولوژیک با کاربرد دارویی از منابع دریایی و کاربرد میکروارگانیسم های دریایی در کنترل بیولوژیک برگزار گردید.
این سه محوراصلی به صورت عملی و تئوری آموزش داده شدندکه در بخش ژنتیک و تنوع زیستی آبزیان آشنایی با روش های مختلف مولکولی بررسی ذخایر ژنتیکی آبزیان، آشنایی با روش های مختلف استخراج DNA، آشنایی با دستگاه PCR و کاربردهای آن و توالی یابی (Sequencing) و آنالیز داده ها ارائه شده است . همچنین در بخش فرآورده های بیولوژیک با کاربرد دارویی از منابع دریایی نیز روشهای آشنایی با متابولیت¬های ثانویه آبزیان، آشنایی با ترکیبات طبیعی آبزیان با خواص دارویی، بررسی مراحل تولید دارو از آبزیان (شناسایی و تولید دارو) و شناسایی خیار دریایی ارایه شده است.

بنا به اهمیت کاربرد میکروارگانیسم های دریایی در کنترل بیولوژیک، کنترل بیولوژیک در محیط¬های آبی، کنترل بیولوژیک در کشاورزی، میکروارگانیسم¬های مورد استفاده در کنترل بیولوژیک، استراتژی¬های دستیابی به کنترل بیولوژیک، راه¬کارهای توسعه تولید فرآورده های بیولوژیک در کشور و آشنایی با میکروارگانیسم¬های دریایی از روشهای ارایه شده از مباحث این بخش بوده است. این گارگاه دو روزه در پژوهشکده اکولوژی خلیج ¬فارس و دریای عمان با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی کارآموزان برگزار شد.
شنبه 22 فروردین 1394
تعداد بازديد:810
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co