pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بررسی جمعیت شناسی میگوی سفید Metapenaeusaffinisدر سواحل شمالی خلیج فارس
منبع خبر : روابط عمومی
گزارش نهایی بررسی جمعیت شناسی میگوی سفید Metapenaeusaffinisدر سواحل شمالی خلیج فارس درتاریخ 21/11/94 درمحل سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس برگزارگردید. آقای دکتر سعید تمدنی مجری این پروژه گفت: این پروژه از سال 91 درپژوهشکده اکولوژی به اجرادرآمده است.
وی گفت هدف از اجرای این پروژه: تعیین میزان تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی میگوی سر تیز با استفاده از توالی¬یابی ژن میتوکندریایی 16SrRNAدر مناطق مورد مطالعه ( هرمزگان ، بوشهر و خوزستان ) - شناسایی جمعیت¬های احتمالی مجزا از نظر ژنتیکی و تعیین میزان تمایز ژنتیکی میگوی سر تیز در مناطق مورد مطالعه ،وی در ادامه افزود:میگوی سر تیز Metapenaeusaffinis از مهم ترین گونه های میگوی خانواده پنائیده در خلیج فارس است که پس از گونه میگوی موزی رتبه دوم صید را در استان هرمزگان به خود اختصاص می دهد. با توجه به اهمیت میگوی سر تیز در چرخه صید و صیادی این استان، تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی این گونه در خلیج فارس با استفاده از توالی یابی ژن میتوکندریایی 16SrRNA برای اولین بار در پژوهشکده بررسی شد.
يک شنبه 11 مهر 1395
تعداد بازديد:324
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co