pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
بازدید سر گروهها ومربیان اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
تعدادی از سر گروهها ومربیان اداره کل آموزش وپرورش اصفهان در روز چهارشنبه مورخه 28/11/94 از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید نمودند. سرکارخانم دکتر محبی سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فار و دریای عمان گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی ارایه نمودند. در ادامه
از بخشهای تخصصی تحقیقاتی شامل اکولوژی، ارزیابی وذخایر آبزیان ، تکثیر وپرورش آبزیان بازدید بعمل آوردند.
يک شنبه 11 مهر 1395
تعداد بازديد:322
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co