pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
ممیزی آزمایشگاههای پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس
منبع خبر : اطلاعات علمی پژوهشکده
سیستم مدیریت مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است تا با بهره‌گیری از این سیستم، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید. سیستم مدیریت در برگیرنده کلیه خدماتی است که آزمایشگاه به کلیه مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی خود ارائه می‌نماید. سیستم مدیریت آزمایشگاه با توجه به نوع فعالیت، دامنه خدمات و ماهیت آزمون‌های قابل انجام
و بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/ IEC 17025:2005 با عنوان "الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون" طراحی و مستقر گردیده است و محور اصلی در طراحی آن رضایتمندی گیرندگان خدمات از طریق ارائه خدمات مطلوب و گزارش دهی صحیح و قابل اعتماد می باشد. مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با بیش از بیست سال سابقه فعالیت در زمینه پژوهشهای مرنبط با اکولوژی دریا،بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان ، ژنتیک آبزیان ، تکثیر و پرورش آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان و تکنولوژی فرآورده های دریایی با هدف جلب و ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمات خود تصمیم به استقرار و اجرای نظام تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها با بهره گیری از الگوی استاندارد بین المللیISO/IEC17025:2005 و اعمال رویه حرفه ای خوب نموده است . چارچوب اهداف مجموعه آزمایشگاه‌ها در این راستا عبارتند از :  ارتقاء سطح آگاهی و انطباق صلاحیت کارکنان آزمایشگاه‌ها با نیازمندی های آزمون و الزامات سیستم مدیریت  ارتقاء سطح رضایتمندی کارکنان آزمایشگاه‌ها متناسب با شان و ماموریت سازمانی آزمایشگاه‌ها  بهره گیری صحیح و کامل از کلیه منابع موجود در جهت افزایش دقت و صحت نتایج آزمون ها  افزایش رضایتمندی مشتریان درون و برون سازمانی  تامین و بهبود زیرساخت های لازم در جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه‌ها ممیزی 8 آزمایشگاه پژوهشکده شامل پلانکتون شناسی،بنتوز ،تجزیه دستگاهی،آماده سازی نمونه ،جانورشناسی دریایی ،بافت شناسی،ژنتیک ،فراورده های آبزیان توسط تیم 6نفره از موسسه ملی استاندارد طی روزهای سه شنبه وچهار شنبه 4و5خرداد سال جاری با موفقیت انجام گردید.دامنه فعالیت پژوهشکده 30آزمون تخصصی در زمینه های اکولوژی دریا ،زیست شناسی دریا،ژنتیک،فرآورده های دریایی وآلاینده ها را شامل می گردد.
شنبه 11 دی 1395
تعداد بازديد:525
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co