pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
شکوفایی پلانکتون گیاهی در آبهای ساحلی بندرعباس
در روز چهار شنبه مورخ 27/5/1395، نوار قهو ه ای رنگی در آبهای ساحلی شهر بندرعباس در حد فاصل خور گور سوزان تا قسمت شرق اسکله شیلات مشاهده شد. گسنرش عرضی این نوار از خط ساحلی تا حدود 300 متر دور از ساحل برآورد شد. با نمونه برداری انجام شده از آب منطقه و بررسی های میکروسکوپی مشخص شد که Protoperidinium quinquecorne از دینو فلاژله ها عامل و مسبب این تغییر رنگ میباشد و شکوفایی با تراکم 4 میلیون سلول در لیتر ثبت گردید.
. اما هیچگونه مرگ و میر آبزی رویت نگردید. لازم بذکر است در سال جاری، این دینوفلاژله در تاریخ های 27/2/1395 لغایت 3/3 /1395 نیز سبب تغییر رنگ آب بصورت قهوه ای بوده است. در سالهای 1392 ، 1393 و 1394 نیز در ماههای شهریور تا آبان ماه شکوفایی های مقطعی گزارش شده است.
شنبه 11 دی 1395
تعداد بازديد:497
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co