pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
نتایج بررسی ذخایر میگو استان هرمزگان در سال 1395
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
بررسی ذخایر میگو در هرمزگان توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و با همکاری اداره کل شیلات هرمزگان انجام گردید. بر این اساس گشتهای تحقیقاتی با همکاری صیادان محلی از تیر لغایت شهریور 95 در زیستگاه میگو از منطقه کوهستک تا تولا انجام گردید. در گشت تیرماه بررسی ورود جمعیت نوپا میگو از مناطق نوزادگاهی به آبهای ساحلی بود که بوسیله یک فروند شناور لنج صیادی و به مدت 4 روز انجام شد. گشتهای مرداد ماه نیز توسط یک فروند شناور و به بمدت 4 روز در آبهای ساحلی تا عمق 35 متر برای بررسی رشد میگوها و نیز توده زنده ذخیره انجام گردید.
در شهریور نیز گشت تحقیقاتی با استفاده از 6 فروند شناور در زیستگاه میگو حدفاصل سیریک تا تولا به مدت 5 روز انجام شد که طی آن میزان توده زنده با استفاده از روش Swept area محاسبه و در نهایت میزان مجاز و قابل برداشت از ذخیره میگو تخمین زده و به اطلاع موسسه تحقیقات و اداره کل شیلات هرمزگان رسید.نتایج تحقیقات میدانی و بررسی های انجام شده بوسیله این پژوهشکده نشان می دهد که میگوهای موزی به نسبت سالهای گذشته از رشد کمتری برخوردار بوده و فصل صید برای رسیدن میگوها به رشد کافی می بایست کمی با تاخیر در 13 مهر تعیین گردید. بر این اساس میزان مجاز قابل برداشت (TAC) برای میگوهای درشت برابر 830 تن و برای میگوهای ریز برابر 350 تن محاسبه گردید. نتایج بررسی¬های انجام گرفته نشان می¬دهد که ذخیره میگو در سال 1395 در قسمت شرقی (حدفاصل سیریک تا هرمز) از تراکم بیشتری نسبت به سال¬های گذشته برخوردار است. از طرفی ذخیره میگو در نواحی غربی ذخیره¬گاه (منطقه شمال جزیره قشم) بر خلاف سال¬های گذشته از تراکم کمتری برخوردار می باشد. این امر در مجموع باعث کاهش اندک ذخیره میگو شده است.با توجه به عدم وجود ارزیابی مناسب از صید غیرمجاز خصوصاً در قبل از شروع فصل صید میگو و اهمیت آن در میزان مجاز برداشت اعلام شده توسط این پژوهشکده، لازم است میزان صید و تلاش صیادی شناورهای صیادی فعال در طول فصل صید بصورت روزانه کنترل شده و درصورت کاهش ذخیره به منظور بقاء میزان کافی از مولدین برای تخم ریزی و احیاء نسل آینده، نسبت به تعطیلی صید اقدام نمود.
شنبه 11 دی 1395
تعداد بازديد:520
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co