pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
برگزاری سمینار ارزیابی ذخایرکفزیان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده توسط آقای رضا دهقانی
منبع خبر : اطلاعات علمی پژوهشکده
روز چهارشنبه 7/7/95 بعد از سمینار آقای کمالی سمینار دیگری تحت عنوان ارزیابی ذخایر مساحت جاروب شده توسط آقای دهقانی برگزار گردید. ایشان بیان نمودند در راستای پایش ذخایر، محاسبه میزان زیتوده نسبی یا صید بر واحد سطح (CPUA) و توده زنده کفزیان آبهای خلیج فارس و دریای عمان، در سال 1394 دو گشت تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس یک در آبهای دریایی استان هرمزگان به اجرا درآمد.گشت نخست از 20 مهر لغایت 4 آبان در محدوده شرقی استان (از مرز استان سیستان و بلوچستان تا سیریک) و گشت دوم از 18 آذر لغایت 8 دی 1394 در محدوده مرکزی و غرب استان (از سیریک تا راس نایبند) مورد اجرا در آمد.
نتایج بدست آمده، میزان زیتوده و CPUA کل آبزیان و مجموع کفزیان را در محدوده دریای عمان بیش از محدوده خلیج فارس نشان می‌دهد ولی مقایسه میزان صید بر واحد سطح (یک مایل مربع دریایی) آنها در اشکوبهای 7 گانه و لایه های عمقی 4 گانه آبهای استان هرمزگان (هم خلیج فارس و هم دریای عمان) بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه هیچگونه اختلاف معناداری را نشان نداد.
دو شنبه 4 اردیبهشت 1396
تعداد بازديد:385
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co