pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
رونمایی از کلکسیون باکتریهای دریایی مولد ترکیبات زیست فعال جداشده از خلیج فارس و دریای عمان
کلکسیون باکتریهای خلیج فارس و دریای عمان با حضور آقای دکتر اسکندر زند معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و آقای دکتر محمد پورکاظمی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رونمایی شد. این مجموعه حاصل اجرای 5 پروژه تحقیقاتی در 8 سال گذشته توسط دکتر محسن گذری کارشناس بخش فراورده های دریایی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان می باشد. باکتریهای موجود از منابع دریایی شامل اسفنج، مرجان ، رسوبات و
آب جداسازی و مورد غربالگری قرار گرفته اند. باکتریهای موجود در کلکسیون دارای توانمندی های بیوتکنولوژیک از جمله فعالیت آنتی بیوتیک، سیتوتوکسیک، آنتی اکسیدانت و ضد جلبکی می باشند. این مجموعه به عنوان تنها کلکسیون باکتریهای دریایی در کشور امکان بهره برداری پایدار از باکتریهای بومی را در قالب پروژه های مشترک برای پژوهشگران عرصه بیوتکنولوژی فراهم می نماید.
دو شنبه 4 اردیبهشت 1396
تعداد بازديد:483
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co