pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
بازدید مدیر کل دفتر برنامه ریزی وبودجه استانداری استان هرمزگان از نمایشگاه دستاوردها ی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
جناب آقای منتظری مدیرکل دفتر برنامه ریزی وبودجه استانداری استان با هیات همراه روز دوشنبه 6/10/1395 از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده و سامانه پایش آنلاین بازدید نمودند.
لازم به ذکر است هزینه راه اندازی و تجهیز این سامانه از محل اعتبارات استانی به این پژوهشکده تخصیص داده شده بود. در طی این بازدید جناب آقای دکتر مرتضوی رییس پژوهشکده و کارشناسان تحقیقاتی،

دستاوردهای پژوهشی را تشریح نمودند. در انتها جناب آقای مهندس منتظری ضمن تشکر، آرزوی موفیت روزافزون برای پژوهشگران در خدمت به استان هرمزگان نمودند.
دو شنبه 4 اردیبهشت 1396
تعداد بازديد:358
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co