pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
برگزاری جلسه دفاع پروژه "جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست های رسوبات عمان"
منبع خبر : اطلاعات علمی پژوهشکده
جلسه دفاعیه پروژه "جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست های رسوبات عمان" در روز دوشنبه مورخ 28/1/96 در محل سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید. اجرای این پروژه تحقیقاتی بر عهده آقای دکتر محسن گذری و داوری آقایان دکتر یوسف زادی و دکتر سعید تمدنی و نظارت آقای دکتر فروغی فرد و خانم دکتر محبی صورت گرفت. از دستاوردهای عمده این پروژه تعیین الگوی پراکنش و تنوع زیستی جمعیت های اکتینومایست ساکن در رسوبات دریای عمان، مطالعه روند تکاملی جمعیت های اکتینومایست با استفاده از مطالعات فیلوژنتیک و غربالگری و تولید آنتی بیوتیک طبیعی با منشاء میکروبی می باشد
باکتریهای بدست آمده در این پروژه در کلکسیون باکتریهای مولد ترکیبات زیست فعال جداشده از خلیج فارس و دریای عمان به منظور توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی دریایی نگهداری و ثبت گردید. پس از ارائه گزارش توسط مجری پروژه داوران، کارشناسان و اعضا هیات علمی حاضر در جلسه نظرات خود را مطرح نموده و پس از بحث های کارشناسی مقرر گردید اصلاحات لازم صورت پذیرد .
يک شنبه 21 خرداد 1396
تعداد بازديد:361
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co