pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     شنبه 25 فروردین 1403  
خبر
اولین گزارش از سفید شدگی مرجان¬های شاخ گوزنی(Acropora sp.) در جزیره هندورابی
منبع خبر : دکتر سیامک بهزادی
در ارزیابی تنوع و فراوانی جوامع مرجانی به روش Coral Watch، رخداد سفید شدگی(Bleaching یا Whitening) در مرجان¬های جنس شاخ گوزنی (Acropora sp.)، در پیرامون جزیره هندورابی مشاهده شد.
در این مطالعه درجه حرارت ثبت شده 1/33 درجه سانتی گراد بوده است، هم چنین تمامی مرجان های جنس Acropora sp. دارای شاخص E1 بودند، که نشان از سفیدشدگی کامل آنها می باشد. این در صورتی است که مرجان های توده¬ای مانند مرجان های مغزی دارای شاخص E6 بوده که نشان دهنده سلامت آنها است، اگرچه شاخص E4 نیز در برخی از آنها مشاهده گردید که نشان می¬دهد نتوانسته¬اند نسبت به گرما و استرس دوام بیاورند

و در شرایط بحرانی¬تر تصور بر آن است که این گونه¬ها نیز نتوانند خود را از استرس¬های محیطی برهانند(نمای پیوست). بهزادی و همکاران در سال 1386 در سفید شدگی مرجان های لارک و جزیره کیش نیز نشان دادند مرجان¬های مغزی در پدیده سفید شدگی سالم مانده، در صورتیکه مرجان¬های شاخ گوزنی کاملا توسط پدیده سفید شدگی از بین رفته¬ بودند. مطالعه پدیده سفید شدگی در مرجان¬های جزیره لارک و کیش که از سال 1386 شروع شده است نشان دهنده آن است که این مرجان ها در کلنی قبلی خود بر روی بسترهایی از لاشه های مرده مرجان های قبلی شروع به بازسازی می¬کنند که چون تعداد لاروهای مرجان نشست پیدا کرده کم بوده و غالبا بر روی بسترهای سست لاشه مرجان¬های قبلی صورت ¬پذیرفته، آینده زیستی آنها با تهدید مواجه می باشد.
شنبه 11 شهریور 1396
تعداد بازديد:1606
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co