pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 31 اردیبهشت 1403  
خبر
آغاز گشت تحقیقاتی پایش ذخایر کفزیان تجاری در محدوده آبهای خلیج فارس استان هرمزگان
تیم تحقیقاتی کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان به منظور پایش سالانه آبزیان کفزی به روش مساحت جاروب شده از تاریخ 11 آذر ماه 1396 با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس یک عازم دریا در محدوده آبهای خلیج فارس میشوند. در این مدت کارشناسان اقدام به پایش آبزیان کفزی در ایستگاه های از قبل تعیین شده از منطقه سیریک تا راس نایبند می نمایند که در آن ترکیب گونه ای، تراکم و پراکنش آبزیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از طرفی به منظور بررسی روابط بین اجتماعات ماهیان و شرایط محیطی دریا، اطلاعات محیطی هر ایستگاه با استفاده از دستگاه های
نمونه برداری ثبت می گردد و همچنین نمونه های آب و رسوب جهت آماده سازی و آنالیز های دستگاهی به آزمایشگاه منتقل خواهند شد. پس از جمع آوری اطلاعات و انجام تجزیه و تحلیل های لازم، نتایج این پژوهش به منظور مدیریت ذخایر کفزی در اختیار مدیران شیلاتی و کارشناسان تحقیقاتی قرار می گیرد.
چهار شنبه 8 آذر 1396
تعداد بازديد:1586
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co