pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     شنبه 25 فروردین 1403  
خبر
بروز رخداد کشند قرمز در آبهای استان هرمزگان
بر اساس گزارش های ارسالی، در روزهای گذشته آب دریا در سواحل بندر لنگه و همچنین جزیره قشم و هرمز به رنگ سبز در آمده است. در این راستا، کارشناسان مرکز تحقیقات نرمتنان نمونه آب را در تاریخ 1396/9/17از سواحل بندرلنگه جمع آوری و جهت شناسایی به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ارسال گردید. نتایج حاصل از آنالیز نمونه نشان داد رنگ سبز از شکوفایی نوکتی لوکا از دینو فلاژله ها همزیست با جنس Pedinomonas noctilucae ازPrasinophyteناشی شده است. این شکوفایی بطور مکرردر طی سالهای 1393، 1394 و 1395 ازاواسط اذر تا دی ماه و گاها با تراکم کمتر تا بهمن ماه نیزدر مناطق مختلف از ابهای استان هرمزگان مشاهده شده بود
و هیچگونه مرگ و میری در بر نداشت و شکوفایی بصور ت مقطعی و کوتاه مدت بوده است. گرچه تاکنون مرگ ومیر آبزیان گزارش نشده است ولی ضروری است کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان ؛صنایع مستقر در نوار ساحلی وآب شیرین کن ها ؛ در خصوص بهره برداری از آبهای ساحلی اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز خسارت در دستور کار قرار دهند.
يک شنبه 19 آذر 1396
تعداد بازديد:1522
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co