pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     شنبه 25 فروردین 1403  
خبر
بازدید سرپرست معاونت برنامه ریزی و تدوین منابع درسی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
در روز چهارشنبه مورخ 6/10/96 جناب آقای دکتر شریف پور سرپرست معاونت برنامه ریزی و تدوین منابع درسی و آقای دکتر علی نژاد مدیر گروه شیلات و آبزیان موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، آقایان دکتر نظری و یاسمی از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافتند و جلسه مشترکی با آقای دکتر مرتضوی ریاست وخانم دکتر محبی معاون پژوهشی پژوهشکده تشکیل گردید. در این جلسه نحوه همکاری پژوهشکده و مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان هرمزگان
درخصوص اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طی جلسه تخصصی زمینه های مشترک همکاری مشخص شده و به اجرا در آید.
چهار شنبه 13 دی 1396
تعداد بازديد:1633
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co