pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
عنوان دوره: عدم قطعیت اندازه گیری (کالیبراسیون و آزمون)
منبع خبر : آموزش
دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری طی روزه های 22 و 23 دیماه سال 88 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان توسط آقای مهندس عابدینی از کارشناس شرکت اندازه نگاشت برگزار گردید.
مبدا خبر: آموزش دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری طی روزه های 22 و 23 دیماه سال 88 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید. هدف از اجرای دوره فوق ارتقاء دانش کارشناسان پژوهشکده در زمینه شناخت و کاهش عوامل ایجاد کننده خطا در اندازه گیری برآورد پارامترهای زیستی، فیزیکی و شیمیایی است. در این دوره روشهای تعیین عدم قطعیت کالیبراسیون و آزمون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در دوره 27 نفر از کارشناسان و مدیران آزمایشگاههای پژوهشکده بودند که طی دو روز با مفاهیم و نحوه محاسبه عدم قطعیت در کالیبراسیون آزمون های مختلف آشنا گردیدند. تدریس دوره فوق بعهده آقای مهندس عابدینی از کارشناس شرکت اندازه نگاشت بود.
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:2608
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co