pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
تشکیل اولین جلسه شورای مدیران در سال 1390
منبع خبر : اطلاعات علمی پژوهشکده
در تاریخ 3/2/1390 اولین جلسه شورای مدیران پژوهشکده در سال جاری برگزار گردید. در این جلسه دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده ، ضمن تشکر از زحمات مدیران بخش ها در سال گذشته اعلام نمودند با توجه به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شده است، این پژوهشکده هدف اصلی خود را به سمت تهیه ثروت از علم یا اصطلاحا تجاری سازی تحقیقات هدایت نماید.
تشکیل اولین جلسه شورای مدیران در سال 1390 در تاریخ 3/2/1390 اولین جلسه شورای مدیران پژوهشکده در سال جاری برگزار گردید. در این جلسه دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده ، ضمن تشکر از زحمات مدیران بخش ها در سال گذشته اعلام نمودند با توجه به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شده است، این پژوهشکده هدف اصلی خود را به سمت تهیه ثروت از علم یا اصطلاحا تجاری سازی تحقیقات هدایت نماید. نکته دیگری که متذکر شدند پدافند غیر عامل بود، ایشان از رئوسای بخش ها خواستند با همکاری هم دستورالعمل هایی برای شرایط بحرانی (مرگ و میر، کشند قرمز،....) تهیه تا یه مدیران اجرایی استان اعلام شود و مشخص شود در صورت بروز این بحرانها چه برنامه هایی خواهیم داشت. در پایان ایشان از رئوسای بخش ها خواستند که با ارزیابی اولویت ها و داشته ههای خود نقش راهبردی به کار شورای مدیران بدهند.
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:999
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co