pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
آغاز پروژه " تعیین روابط اکولوژیک گونه های اقتصادی خلیج فارس"
منبع خبر : مهدی قدرتی شجاعی،کارشناس بخش بیولوژی
در این پروژه ضمن بررسی سطح غذایی (trophic level) و زیست‌شناسی بیش از 30 گونه از آبزیان مهم خلیج فارس، سعی خواهد شد به کمک نرم افزار های تخصصی مدل سازی از قبیل Ecopath و Stella ضمن تعریف مدل های تک گونه ای و چند گونه ای زمینه های تحقق مدیریت بر اساس اکوسیستم (Ecosystem based management) که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان می باشد فراهم گردد.
پروژه " تعیین روابط اکولوژیک گونه های اقتصادی خلیج فارس" با همکاری موسسه تحقیقات شیلات ایران و UNCC در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آغاز گردید. در این پروژه ضمن بررسی سطح غذایی (trophic level) و زیست‌شناسی بیش از 30 گونه از آبزیان مهم خلیج فارس، سعی خواهد شد به کمک نرم افزار های تخصصی مدل سازی از قبیل Ecopath و Stella ضمن تعریف مدل های تک گونه ای و چند گونه ای زمینه های تحقق مدیریت بر اساس اکوسیستم (Ecosystem based management) که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان می باشد فراهم گردد. دانشجویان علاقه مند جهت همکاری با این پروژه می توانند به معاونت پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان مراجعه نمایند.
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:1009
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co