pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
کشت انبوه جلبکCochlodinium polykrikoides با موفقیت انجام پذیرفت .
این کار که در غالب پروژه خالص سازی جلبک از محیط دریا و تعیین فاکتور های بهینه رشد در شرایط آزمایشگاهی در حال انجام می باشد ، پس از خالص سازی در مرداد 88 وکشت در لوله های آزمایش و ظروف 100 میلی لیتری ، اکنون پس از چند ماه تلاش مستمر مهندس عیسی عبدالعلیان و سایر همکاران بخش آبزی پروری پژوهشکده در جهت بدست آوردن شرایط بهینه رشد و بلوم این گونه مهاجم خلیج فارس و دریای عمان،موفق به کشت آن در حجم های 60 لیتری با تراکم تقریبی 15 میلیون سلول در لیتر شده بطوریکه برای نخستین بار زنجیره های 16 تایی از اینگونه جلبک به تعداد زیاد مشاهده گردید
نتایج: این کار که در غالب پروژه خالص سازی جلبک از محیط دریا و تعیین فاکتور های بهینه رشد در شرایط آزمایشگاهی در حال انجام می باشد ، پس از خالص سازی در مرداد 88 وکشت در لوله های آزمایش و ظروف 100 میلی لیتری ، اکنون پس از چند ماه تلاش مستمر مهندس عیسی عبدالعلیان و سایر همکاران بخش آبزی پروری پژوهشکده در جهت بدست آوردن شرایط بهینه رشد و بلوم این گونه مهاجم خلیج فارس و دریای عمان،موفق به کشت آن در حجم های 60 لیتری با تراکم تقریبی 15 میلیون سلول در لیتر شده بطوریکه برای نخستین بار زنجیره های 16 تایی از اینگونه جلبک به تعداد زیاد مشاهده گردید . با توجه به اینکه در حال حاضر پروژه های زیادی در رابطه با این گونه جلبک جهت شروع در انتظاربه ثمر رسیدن این پروژه می باشند ، لذا دستیابی به این مهم می تواند نوید بخش آینده ای روشن در جهت مو فقیت در انجام پروژه های آتی و آشکار سازی زوایای پنهان مضرات و یا فواید این جلبک مهاجم و راههای مبارزه با آن باشد. اهداف : 1) خالص سازی جلبک . Cochlodinium polykrikoides و کشت آن در شرایط آزمایشگاه . 2 ) دست یابی به شرایط محیط کشت مناسب جهت رشد جلبک Cochlodinium polykrikoides. از طریق : الف) تعیین عوامل بهینه فیزیکی نور، شوری و درجه حرارت. ب) تعیین مواد مغذی محیط کشت. ج) تاثیر عوامل بیولوژیک چون جلبک‌های ماکروسکوپی (جلبک تازه و عصاره).
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:1876
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co