pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
برگزاری جلسه کمیته علمی فنی در پژوهشکده
چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه جلسه کمیته علمی فنی جهت بررسی شناسنامه پروژه های پیشنهادی پژوهشکده برای اجرا در سال 1389 تشکیل گردید.
چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه جلسه کمیته علمی فنی جهت بررسی شناسنامه پروژه های پیشنهادی پژوهشکده برای اجرا در سال 1389 تشکیل گردید. در این جلسه معاون تحقیقاتی موسسه ، رئیس پژوهشکده ، اعضای کمیته علمی فنی موسسه، شورای پژوهشی پژوهشکده و مجریان پروژه های پیشنهادی حضور داشتند.که 7 پروژه در زمینه های پرورش صدف لب سیاه، بررسی اکولوژی زیستگاههای صدف و میگو و هندلینگ آبزیان تصویب گردید.
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:926
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co