pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
کیفیت تون ماهیان صید شده به روش گوش گیر در یک تور اندازی میتواند متفاوت باشد
منبع خبر : یوسف آفتابسوار،رئیس بخش فرآوری آبزیان
استرس و تلاش شدید تون ماهیان در زمان صید موجب افزایش درجه حرارت بدن آنها میگردد هر چند بصورت طبیعی درجه حرارت بدن آنها بالاتر از دمای آبی است که در آن صید میگردد.
کیفیت تون ماهیان صید شده به روش گوش گیر در یک تور اندازی میتواند متفاوت باشد.زیرا در پژوهش انجام شده در بهار و تابستان 89 در صید تون ماهیان به این روش نشان داد که درجه حرارت تون ماهیان صید شده و متفاوت می باشد که این تفاوت درجه حرارت بدن آنها بیانگر آن است که هر ماهی در زمانهای متفاوتی با تقدم و تاخیر به دام افتاده اند وقطعا پس از پایان صید ماهیانی که نسبت به درجه حرارت آب، دمای بیشتری دارند از کیفیت بهتری برخوردار می باشند زیرا چنین ماهیانی زمان کمتری از به دام افتادن آنها گذشته است. استرس و تلاش شدید تون ماهیان در زمان صید موجب افزایش درجه حرارت بدن آنها میگردد هر چند بصورت طبیعی درجه حرارت بدن آنها بالاتر از دمای آبی است که در آن صید میگردد. در گشت دریایی صید تون ماهیان که در بهار و تابستان 89 در منطقه جاسک انجام شد این نظریه به اثبات رسید و مشخص گردید که درجه حرارت تون ماهیان صید شده بیشتر از درجه حرارت آب همان منطقه است.
شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:1331
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co