pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
شکوفایی Noctilucaدرآبهای استان هرمزگان
منبع خبر : سرکار خانم مهندس فرشته سراجی
در مناطق دار سرخ ، کلاهی ، تیاب ، سیریک ، جاسک و ابهای ساحلی بندرعباس شکوفایی نوکتی لوکا بصورت لکه های به رنگ سبز تیره مشاهده شد . این لکه مورخ 3/9/89 در سیریک ، در تاریخ 11/9/89 در مناطق تیاب و دار سرخ و در تاریخ 19/9/89 در آبهای ساحلی بندرعباس خود را نشان داد .

شکوفایی Noctilucaدرآبهای استان هرمزگان
فرشته سراجی ، محمد صدیق مرتضوی و مسعود غریب نیا
بندرعباس -پژوهشکده اکولوزی خلیج فارس ودریای عمان
در مناطق دار سرخ ، کلاهی ، تیاب ، سیریک ، جاسک و ابهای ساحلی بندرعباس شکوفایی نوکتی لوکا بصورت لکه های به رنگ سبز تیره مشاهده شد . این لکه مورخ 3/9/89 در سیریک ، در تاریخ 11/9/89 در مناطق تیاب و دار سرخ و در تاریخ 19/9/89 در آبهای ساحلی بندرعباس خود را نشان داد . بنظر میرسد حرکت این لکه با توجه ساعات جذر و مد و ارتفاع آب حرکت منظمی داشته بطوریکه جریان حرکت از سمت شرق به سمت غرب در نوار ساحلی انجام شده است. تصاویر ماهواره ای نیز رنگ سبز و مسیر حرکت فوق را نشان میدهد. شکوفایی این دینوفلا ژله در طی سالهای قبل نیز در مناطق مختلف دیده شده بود هرجند در دوره زمانی بهمن و اسفند، ولی اکنون در دوره زمانی زودتر خود را نشان داده است . در اگتر موارد بلوم این گونه بصورت رنگ قرمز و نارنجی وهمراه با نورزایی دیده شده است ولی در برخی موارد نیز بلوم برنگ سبز نیز برای این دینوفلازله گزارش شده است و این ناشی از همزیستی Prasinophyceae در واکویل های موجود در نوکتلی لوکا میباشد که در مطالعه حاضر تراکم Noctiluca بین700-800 هزار سلول در لیتر محاسبه شد و تراکم Prasinophyceae بین 6 الی 8 میلیون سلول در لیتر بدست آمد که غالبیت آن سبب بروز رنگ سبز در مناطق گردید که بر رنگ قرمز نو کتی لوکا فایق گردید.
در حال حاضر (21/9/89) اثری از شکوفایی این گونه در مناطق دیده نمیشود ولی مسیر حرکت از طریق تصاویر ماهواره ای در حال رد یابی است. بنظر میرسد بلوم های مقطعی مانند قبل در مناطق در حال رخ دادن میباشد که این میتواند کمترین خطرات برای اکوسیستم در بر داشته باشد و گاها" با اثر گذاری مثبت همراه باشد


شنبه 14 آبان 1390
تعداد بازديد:1345
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co