pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
شناسایی نشانگرهای ژنتیکی ریزماهواره در میگوی ببری سبز خلیج فارس
منبع خبر : معاونت پژوهشی پژوهشکده
دکتر سعید تمدنی جهرمی، از محققان پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان طی انجام یک پژوهش موفق به جدا سازی توالی‌های میکروساتلایت و طراحی آغازگرهای مربوط به این توالی‌ها از ژنوم یک گونه مهم اقتصادی میگوی خلیج فارس به نام میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus ( و ارایه آن به بانک جهانی ژن گردیده است. لازم به ذکر است این پژوهش برای نخستین بار در ایران بر روی آبزیان و برای نخستین بار در جهان بر روی میگوی ببری سبز انجام شده است.
شناسایی نشانگرهای ژنتیکی ریزماهواره در میگوی ببری سبز خلیج فارس استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی به عنوان ابزاری مناسب در زمینه تعیین تنوع زیستی، بررسی جمعیت‌ها، به گزینی مولدین و دو رگه گیری از گونه‌های مختلف موجودات زنده از جمله آبزیان لازم و ضروری میباشد. یکی از مهمترین نشانگرهایی که هم اینک در سطح وسیعی در دنیا مورد استفاده میباشد، نشانگرهای میکروساتلایت (ریز ماهواره) میباشد که به جهت شرایط اختصاصی خود از جمله آشکار سازی بالای تنوع زیستی یا همان اختلاف ژنتیکی در گونه‌ها و جمعیت‌های مختلف مورد توجه می‌باشد. دکتر سعید تمدنی جهرمی، از محققان پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان طی انجام یک پژوهش موفق به جدا سازی توالی‌های میکروساتلایت و طراحی آغازگرهای مربوط به این توالی‌ها از ژنوم یک گونه مهم اقتصادی میگوی خلیج فارس به نام میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus ( و ارایه آن به بانک جهانی ژن گردیده است. لازم به ذکر است این پژوهش برای نخستین بار در ایران بر روی آبزیان و برای نخستین بار در جهان بر روی میگوی ببری سبز انجام شده است. این توالی‌ها و آغازگرهای طراحی شده از آنها می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در دست دیگر محققین جهت بررسی‌های ژنتیکی در این گونه مورد توجه قرار گیرد. اطلاعات مربوط به این تحقیق در مجله بین‌المللی علوم زیستی و پژوهش دارویی: ((International Journal of Life Science and Pharma Research به چاپ رسیده که از طریق آدرس اینترنتی http://ijlpr.com بطور کامل در دسترس می‌باشد
شنبه 1 بهمن 1390
تعداد بازديد:995
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co