pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
اجرای دوره ترویجی بررسی اثرات محیطی ناشی از فعالیت کارگاه های پرورش میگو
منبع خبر : آموزش پژوهشکده
با همکاری موسسه تحقیقات شیلات ایران دوره آموزشی ترویجی - بررسی اثرات محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای پرورش میگو در مورخه 4/8/90 در سالن اجتماعات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید مهندس غلامعلی اکبرزاده مدرس این دوره درخصوص استفاده از استخر های رسوبگیر در پسابهای خارجی، استفاده از پسابهای خروجی جهت پرورش گیاهان دریای وانواع صدفها و ماهیان(که قا بلیت پرورش با این آبها را داشته باشند) ، دقت در انتخاب مکانهای مناسب جهت احداث کارهای تکثیر و پرورش میگو، بهبود کیفیت غذایی میگو از نظر افزایش میزان ماندگاری درکاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان ازت و فسفر قابل جذب جهت کاهش بار آلودگی در استخر های میگو مطالب ارزنده ای را ایراد نمودند. در این دوره آموزشی و ترویجی 60نفر از دانشجویان دانشگاه
در راستای توسعه پایدار صنعت پرورش میگو در سواحل جنوب کشور جهت جلوگیری از اثرات سوء زیست محیطی با همکاری موسسه تحقیقات شیلات ایران دوره آموزشی ترویجی - بررسی اثرات محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای پرورش میگو در مورخه 4/8/90 در سالن اجتماعات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید مهندس غلامعلی اکبرزاده مدرس این دوره درخصوص استفاده از استخر های رسوبگیر در پسابهای خارجی، استفاده از پسابهای خروجی جهت پرورش گیاهان دریای وانواع صدفها و ماهیان(که قا بلیت پرورش با این آبها را داشته باشند) ، دقت در انتخاب مکانهای مناسب جهت احداث کارهای تکثیر و پرورش میگو، بهبود کیفیت غذایی میگو از نظر افزایش میزان ماندگاری درکاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان ازت و فسفر قابل جذب جهت کاهش بار آلودگی در استخر های میگو مطالب ارزنده ای را ایراد نمودند. در این دوره آموزشی و ترویجی 60نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خمیر و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان کارشناسان محیط زیست و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و پرورش دهندگان میگو حضور داشتند.
دو شنبه 3 مهر 1391
تعداد بازديد:822
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co