pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
برگزاری کارگاه ترویجی کشند قرمز
منبع خبر : آموزش پژوهشکده
در تاریخ 90/10/29با حضور کارشناسان محیط زیست استان ،کارشناسان اداره کل شیلات استان ،کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان، دانشجویان دانشگاه آزاد ،پیام نور و دانشگاه هرمزگان در سالن پژوهشکده برگزار گردید.جناب آقای دکتر روحانی مدرس دوره در این کارگاه آموزشی و ترویجی در خصوص بیو لوژی و تاریخچه گونه Cochldinlum Polycrikoides
برگزاری کارگاه ترویجی کشند قرمز در تاریخ 29/10/90با حضور کارشناسان محیط زیست استان ،کارشناسان اداره کل شیلات استان ،کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان، دانشجویان دانشگاه آزاد ،پیام نور و دانشگاه هرمزگان در سالن پژوهشکده برگزار گردید.جناب آقای دکتر روحانی مدرس دوره در این کارگاه آموزشی و ترویجی در خصوص بیو لوژی و تاریخچه گونه Cochldinlum Polycrikoides .دردنیا وایران ،جداسازی خالص سازی و کشت و روشهای کنترل شکو فایی آن مطالب ارزنده ای را ایراد نمودند ادامه دوره ترویجی در کار گاه آبزی پروری به صورت عملی با حضور فراگیران پیگیری و پایان یافت کارشناسان پس از پایان دوره گواهینامه آموزش خود را در یافت نمودند.
دو شنبه 3 مهر 1391
تعداد بازديد:1175
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co